אמן חושים הוא אדם שיכול לגרום לדברים לקרות על ידי שימוש במוחם ובידם.אמן חושים הוא אדם שיכול לגרום לדברים לקרות על ידי שימוש במוחם ובידם.

אמן חושים הוא אדם שיכול לגרום לדברים לקרות על ידי שימוש במוחם ובידם.   הקדמה: קוסמים משתמשים במוחם ובידיהם כדי {...}

READ MOREREAD MORE